Viettel công bố các trang Fanpage chính thức nhằm bảo vệ khách hàng

Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã làm việc cùng với Facebook để hoàn thành đăng ký Fanpage chính thức cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (huy hiệu xác minh màu xanh da trời – Blue Verification Badge).

Hiện tại Viettel đã có 24/26 trang Fanpage có dấu xác thực của Facebook bao gồm toàn bộ các công ty thành viên của Viettel và các công ty tại thị trường nước ngoài. Như vậy, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có Fanpage của Tập đoàn và các công ty thành viên được Facebook cấp dấu xác nhận chính thức. Hai trang Fanpage đang tiếp tục quá trình lấy dấu xác nhận chính thức từ Facebook là của Công ty Thông tin M3 và Viettel Mozambique.

Như vậy, hiện nay, khách hàng của Viettel có thể nhận được thông tin chính thức về Viettel qua nhiều nguồn khác nhau như website, các ứng dụng di động và các trang Fanpage chính thức. Việc đảm bảo cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên có 1 kênh chính thức trên MXH Facebook (bên cạnh website chính thức) là cách Viettel mong muốn khách hàng tiếp cận những nguồn tin chính xác, tin cậy, được xác thực từ đại diện của Viettel. Nỗ lực này của Viettel nhằm ngăn chặn những kẻ xấu thường xuyên lập các trang, nhóm giả danh Viettel trên Facebook để đưa những thông tin sai sự thật hoặc lừa đảo bán hàng.

Với tôn chỉ “thượng tôn pháp luật”, đây tiếp tục là một trong những hoạt động thể hiện cam kết của Viettel trong việc tuân thủ các nguyên tắc, quy định không chỉ trong đời sống thực tiễn mà còn cả trên không gian mạng.

Danh sách các trang fanpage chính thức của Viettel được fanpage cấp dấu xác nhận:

TT Đơn vị Tên fanpage Đường link fanpage
1 Tập đoàn Viettel’s Journeys https://www.facebook.com/vietteljourney/
2 TCT Viễn thông Viettel Viettel Telecom https://www.facebook.com/Vietteltelecom/
3 TCT Dịch vụ số Viettel Viettel Digital https://www.facebook.com/TCTDICHVUSO/
4 TCT Bưu chính Viettel Viettel Post https://www.facebook.com/viettelpost/
5 CT Đầu tư quốc tế Viettel Viettel Global https://www.facebook.com/Viettel-Global-104992484212202
6 CT Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel ViettelStore https://www.facebook.com/ViettelstoreOnline/
7 TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel-VHT https://www.facebook.com/Viettelhitech/
8 TCT Giải pháp doanh nghiệp Viettel Viettel Business Solutions https://www.facebook.com/ViettelBusinessSolution/
9 Công ty Thông tin M1 Viettel M1 https://www.facebook.com/viettelm1/
10 Công ty TNHH Viettel – CHT Viettel IDC https://www.facebook.com/viettelidc/
11 Trung tâm Thể thao Viettel FC https://www.facebook.com/viettelfootballclub
12 Công ty An ninh mạng Viettel Viettel Cyber Security https://www.facebook.com/anninhmangviettel/
13 Trung tâm Không gian mạng Viettel Viettel Cyberspace Center https://www.facebook.com/viettelcyberspacecenter/
14 Học viện Viettel Viettel Academy https://www.facebook.com/hocvienviettel
15 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel Viettel Aerospace Institute https://www.facebook.com/ViettelX
16 Unitel Unitel Lao https://www.facebook.com/Unitel.la
17 Metfone Metfone https://www.facebook.com/metfone.closer
18 Halotel Halotel https://www.facebook.com/haloteltanzania/
19 Lumitel Lumitel https://www.facebook.com/lumitelburundi/
20 Bitel Bitel https://www.facebook.com/bitelperu/
21 Nexttel Nexttel https://www.facebook.com/Nexttelcameroun
22 Telemor Telemor https://www.facebook.com/telemor.tl
23 Natcom Natcom https://www.facebook.com/natcomht/
24 Mytel Mytel https://www.facebook.com/mytelmyanmar

Diệu Linh