Trao Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam cho Tổ chức World Energy Council (WEC)

Vừa qua, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghi Việt Nam trao Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam cấp ngày 15/10/2019 cho Tổ chức World Energy Council (WEC) – Hội đồng năng lượng thế giới.

Tại buổi lễ,  bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (TitaThy Nguyen) – Trưởng đại diện tổ chức Hội đồng năng lượng thế giới tại Việt Nam (WECVN) bày tỏ cảm ơn PACCOM đã giúp đỡ tổ chức trong quá trình hướng dẫn thủ tục xin cấp mới Giấy đăng ký hoạt động.

Theo bà TitaThy Nguyen, nhiệm vụ của WECVN là: “Thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng năng lượng bền vững – Vì lợi ích lớn nhất của tất cả cộng đồng”. WEC hoạt động với mục đích hỗ trợ phát triển năng lượng & bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ tích cực hoạt động, đóng góp những kinh nghiệm về tất cả các công nghệ và đổi mới là cần thiết, kết nối và hợp tác với các tổ chức trên nhiều lĩnh vực liên quan đến năng lượng, môi trường nhằm hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo, các dự án xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, bà TitaThy Nguyen nhấn mạnh.

Về WEC hoạt động trên toàn cầu: Hội đồng năng lượng thế giới được thành lập năm 1923, Hội đồng là cơ quan đại diện cho toàn bộ năng lượng trên toàn cầu được Liên hợp quốc công nhận, là mạng lưới lớn trên toàn cầu của các nhà lãnh đạo, hoạt động tại hơn 99 quốc gia với hơn 3000 tổ chức thành viên, hợp tác với các tổ chức và các bên liên quan đến năng lượng, liên kết với các tổ chức quốc tế khác và các tổ chức từ mạng lưới đối tác rộng khắp của Hội đồng có uy tín trên thế giới.

WEC với mục đích hỗ trợ phát triển năng lượng & bảo vệ môi trường: Thực hiện các thông báo chiến lược năng lượng toàn cầu, khu vực và quốc gia thông qua các sự kiện cấp cao, nghiên cứu và phát triển, xuất bản các nghiên cứu có thẩm quyền và Đối thoại chính sách năng lượng của thế giới. Tạo điều kiện cho các kết nối đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng thành công. 

Các bạn quan tâm truy cập https://www.worldenergy.org/