Vì sự bền vững của các công trình thủy lợi

Tạp chí hữu nghị

Tiền thân là Công ty xây lắp, sửa chữa thủy lợi được thành lập từ năm 1992 theo quyết định số 642 UB/QĐ ngày 23/11/1992 của UBND tỉnh. Năm 2002 Sáp nhập 10 Xí nghiệp Thuỷ nông các huyện, thị xã, trạm Thuỷ nông Đình Lập vào Công ty Xây lắp – Sửa chữa thuỷ lợi. Đến năm 2004 chuyển đổi thành Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn. Năm 2005 đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND-KT ngày 21/9/2005. Công ty đảm nhận nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thực hiện dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết đồng lòng chung sức thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành.

Thực hiện quản lý hệ thống thủy lợi theo chiều sâu

Bà Lê Mai Lan, Chủ tịch Công ty cho biết: Để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiệu quả nhất, đơn vị xác định phải thường xuyên, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ tốt các công trình, khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tích cực tu bổ, sửa chữa công trình và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão, phát huy tối đa khả năng tưới của các công trình, chủ động phương án phòng chống hạn, xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là những hồ chứa tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn.

Với chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, Công ty đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xí nghiệp tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và triển khai các giải pháp quản lý khai thác công trình. Đồng thời đơn vị phối hợp với các địa phương có kế hoạch trữ nước, dẫn nước đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ công ích tưới, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, với diện tích 22.716 ha góp phần nâng cao năng suất cây trồng giúp cải thiện đời sống nhân dân. Ngoài ra Công ty đã tích cực tìm kiếm thêm việc làm cho NLĐ (khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng các công trình thủy lợi…), thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch tỉnh giao, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/tháng.

Công ty đã thực hiện quản lý hệ thống thủy lợi theo chiều sâu, đổi mới thiết bị, máy móc, mở rộng diện tích tưới lúa, tưới màu để tăng sản lượng theo từng năm. Từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý công trình, nhất là công trình hồ chứa; áp dụng mô hình quản lý và tưới tiêu khoa học phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ của tỉnh.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cũng là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. Chính vì vậy công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được công ty ưu tiên, chú trọng và tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ tay nghề cho người lao động. Cụ thể năm 2018 tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý an toàn đập hồ chứa nước cho 60 lao động; đào tạo công tác kiểm tra an toàn đập cho 19 cán bộ quản lý. Hiện tại trong Công ty có 10 người đang theo học các lớp trên đại học chuyên ngành tài chính, thủy lợi, kinh tế...

Rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp ngành

Chia sẻ về những khó khăn, bà Lê Mai Lan cho biết: Các công trình thủy lợi do Công ty quản lý phần lớn được xây dựng từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nằm phân tán ở vùng sâu, vùng xa, những vùng có điều kiện sống và môi trường làm việc khó khăn, diện tích tưới nhỏ lẻ Công ty quản lý tưới đến mặt ruộng.  

Thêm nữa, tình hình vi phạm, lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi diễn biến phức tạp, khó giải quyết do khi bàn giao về công ty, các giấy tờ, hồ sơ về các công trình gần như không có, công ty được bàn giao công trình nhưng không được cấp đất quản lý bảo vệ.  Máy móc thiết bị các công trình đã lạc hậu, thiếu kinh phí đầu tư sửa chữa, mua sắm mới. Do thiếu nguồn kinh phí để duy tu sửa chữa nâng cấp dẫn đến nhiều công trình ngày càng xuống cấp, mất an toàn. Nhiều công trình thủy lợi bị xâm hại, lấn chiếm hành lang bảo vệ...Những hành vi này gây trở ngại lớn cho công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa và vận hành công trình thủy lợi.

Công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước giao với chính sách cấp bù thủy lợi phí (nay gọi là giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi) song giá sản phẩm, dịch vụ từ năm 2012 đến nay vẫn không điều chỉnh trong khi giá cả thị trường các mặt hàng đều tăng cao do đó ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phục vụ tưới, công tác xây dựng cơ bản và đời sống người lao động. Do đó, để tăng cường công tác quản lý, khai thác và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, Công ty cần có sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lạng Sơn, các ngành hữu quan phê duyệt sau khi công ty xây dựng hoàn chỉnh bộ định mức kinh tế kỹ thuật là căn cứ để xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; giá dịch vụ thủy lợi khác cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và những năm tiếp theo. Cần sự quan tâm, vào cuộc tích cực hơn nữa của Chính quyền địa phương 11 huyện thành, phối hợp với  Công ty để có các biện pháp bảo vệ công trình, hỗ trợ Công ty trong việc tăng diện tích tưới và diện tích hưởng lợi cho nhân dân.

  

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn phấn đấu trở thành đơn vị hoạt động công ích trong lính vực khai thác, quản lý công trình thủy lợi uy tín với các nhiệm vụ sản xuất chính: Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế dùng nước khác; xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, dân dụng… Để làm được điều đó, Công ty chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý, điều hành, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý công trình; nâng cao tính tự chủ của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đi đôi với đó là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và ngành nghề kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo quy định

 

PV