Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IX, khóa V, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Sáng 04/12, tại Hà Nội, Liên hiệp Hữu nghị tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IX, khóa V, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch Bạch Ngọc Chiến chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Tuấn Việt)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ khóa V từ ngày 09/9/2019 đến 01/12/2019; nghe thông báo về Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; nghe Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp Hữu nghị; thảo luận và thông qua các tài liệu trình Đại hội VI, danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội VI, Ban Thư ký Đại hội VI, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội VI…

Ảnh: Tuấn Việt

Trước đó, đoàn đại biểu Liên hiệp Hữu nghị đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

Ảnh: Tuấn Việt

Ảnh: Tuấn Việt

Thực hiện Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 05/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V, thảo luận phương hướng hoạt động trong thời gian tới; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hiệp thương bầu ban Lãnh đạo nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tuấn Việt