Một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác đối ngoại năm 2019

Tạp chí hữu nghị

Năm 2019 công tác đối ngoại sẽ tiếp tục triển khai theo hướng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo hộ công dân, ngoại giao kinh tế, chuẩn hóa cán bộ làm công tác đối ngoại...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị (Nguồn: TTXVN) 

Ngày 11/3, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, tổng kết việc triển khai công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, các hoạt động đối ngoại năm 2019 cần tiếp tục thực hiện tốt với định hướng lớn là giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; phát huy vai trò tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế của đất nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả.

Triển khai tốt Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh vận động ứng cử, chuẩn bị đảm nhiệm Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; phối hợp vận động ký, phê chuẩn EVFTA.

Triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược.

Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn hóa cán bộ làm công tác đối ngoại để bảo đảm trình độ chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.

Về công tác đối ngoại năm 2018, cuộc họp thống nhất đánh giá là đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, là một điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước, góp phần nâng cao thế và lực của Việt Nam.

Các cơ quan đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất chính sách cho Đảng, Nhà nước với nhiều đề án lớn, quan trọng, đã trình trên 50 đề án lớn về đối ngoại và được đánh giá cao; giữ đà quan hệ, tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đan xen lợi ích với các nước láng giềng, khu vực, đối tác quan trọng, tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác thực chất, đồng thời mở rộng thêm được khuôn khổ quan hệ với các đối tác chủ chốt; chủ động, sáng tạo hơn trong hội nhập quốc tế sâu rộng; chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc góp phần duy trì môi trường hòa bình phục vụ phát triển đất nước.

Công tác ngoại vụ ở các địa phương được đẩy mạnh với phương châm lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; nâng tầm đối ngoại đa phương cả trong hoạch định và triển khai chính sách thông qua việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương và tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng.

Các cấp, các ngành đã phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2, được quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ vị thế, vai trò của đất nước, khẳng định khả năng của Việt Nam trong tham gia xử lý các vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu; quảng bá tốt hình ảnh của Việt Nam./.

Thanh Hương (theo baoquocte.vn)