Biên cương thắm tình hữu nghị

Bộ Đội biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật + Phối hợp thực địa

Công tác đối ngoại nhân dân nói chung, đối ngoại biên phòng nói riêng những năm qua đã góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phóng viên Tạp chí Hữu Nghị có bài viết tìm hiểu về công tác đối ngoại biên phòng tại 03 tỉnh biên giới Lào Cai, Lai Châu và Lạng Sơn.

Lào Cai: “Sứ giả hữu nghị” gắn kết tình hữu nghị Việt – Trung

“Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” là mô hình hợp tác mới được triển khai bắt đầu từ Quý I/ 2016 , trên cơ sở nhận thức chung đạt được qua các vòng hội đàm, gặp gỡ của cấp trên các cấp, không ngừng mở rộng các nội dung kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa” giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế  Lào Cai (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Xuất nhập cảnh Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc).

Theo đó, để thực hiện tốt chương trình này, hai bên đã chủ động bàn bạc, phối hợp lên ý tưởng chung, xây dựng phương án để triển khai. Mỗi đơn vị thành lập một tổ bình chọn để ban hành kế hoạch, chính sách và tổ chức thực hiện. Đối tượng bình chọn là cán bộ, chiến sỹ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lào Cai, CKQT Kim Thành, CKQT đường sắt (Việt Nam) và CKQT Hà Khẩu, CKQT Bắc Sơn, CKQT ga Sơn Yêu (Trung Quốc).

Cụ thể, hai bên lựa chọn những cán bộ đạt được nhiều thành tích, có đóng góp lớn hoặc lập nhiều thành tích trong điều kiện khó khăn, phức tạp, có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh được hành khách qua cửa khẩu yêu mến. Mỗi lần bình chọn phía Việt Nam 1 người; phía Trung Quốc 1 người. Hằng quý, căn cứ kết quả vòng bình chọn sơ khảo, cơ quan thường trực hai bên trao đổi, thống nhất, thông báo danh sách người được tham gia bình chọn cho nhau, tiến hành in và trao đổi phiếu bình chọn.

Hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh thông qua hệ thống tự động tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Quá trình bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” được tổ chức theo phương pháp mỗi bên phát phiếu bình chọn cho hành khách xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu phía bên mình. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, lập danh sách người có số phiếu được hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu bình chọn cao nhất trong quý được giới thiệu cho phía bên kia để trao danh hiệu “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” cho cán bộ bên mình và ngược lại. Việc công bố kết quả bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”, trao “Giấy chứng nhận” danh dự và phần thưởng cho người được bình chọn được tổ chức vào cuộc hội đàm định kỳ hoặc đột xuất ở quý kế tiếp.

Từ khi triển khai mô hình này cho đến nay, hai bên Đồn – Trạm đã bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” được 15 lần, bình chọn được 30 Sứ giả hữu nghị (15 đồng chí phía Việt Nam, 15 đồng chí phía Trung Quốc).

Công tác tại Đội Thủ tục, Trạm Biên phòng CKQT Đường bộ số 2 Kim Thành được bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”, Đại úy Nguyễn Hữu Quang tâm sự, để có được niềm vinh dự cao quý này với mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải cố gắng rèn luyện, tự nỗ lực bản thân trong phong cách làm việc với hành khách. Nhiều khi có những phương tiện ra vào lộn xộn tại cửa khẩu, chúng tôi phải trực tiếp hướng dẫn các phương tiện đi đúng hàng lối trong quá trình làm thủ tục.

Cũng là một trong những “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Đội Thủ tục, Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai cho rằng, thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai, Kế hoạch của Chi bộ Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Với trách nhiệm của người lĩnh biên phòng, tôi hiểu mình càng phải cố gắng hơn nữa giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết nắm vững pháp luật, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng để giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hiệu quả cho hành khách khi làm tham gia xuất nhập cảnh.

Mô hình bình chọn“Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” là mô hình rất tích cực, có hình ảnh chiều sâu, có sự cộng tác của nhân dân hai bên khu vực biên giới, đặc biệt là hành khách tham gia xuất nhập cảnh. Chính những yếu tố quan trọng này làm nên hình ảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh phía bạn và lực lượng kiểm tra kiểm soát Bộ đội Biên phòng CKQT Lào Cai, Đại úy Đinh Quang Chính, Trạm trưởng – Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai khẳng định.

Song song với bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai cũng đang triển khai thực hiện hoạt động bình chọn “Đảng viên Đảng cộng sản đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu”.

Mô hình bình chọn đảng viên Đảng cộng sản xuất sắc được đưa ra là những đồng chí đi đầu trong phấn đấu, hết mình vì lý tưởng cao đẹp của Chủ nghĩa Cộng sản. Nỗ lực nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác – Lê nin; Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng; Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ mà tổ chức Đảng các cấp giao. Đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Có tinh thần trách nhiệm hết mình vì công việc trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao; Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định tại ba văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước ký kết và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Có đóng góp đột phá trong xây dựng “Đồn – Trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hoà”, đi đầu trong phục vụ quần chúng; Tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt hàng ngày; Được đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và hành khách qua lại cửa khẩu tín nhiệm.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới.

Mỗi quý bình chọn 02 đồng chí (01 đồng chí Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 01 đồng chí Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc) đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, lập danh sách người có số phiếu được bình chọn cao nhất trong quý, giới thiệu cho phía bên kia để trao danh hiệu “Đảng viên Đảng Cộng sản đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu” tại Hội đàm định kỳ hàng quý.

Từ khi triển khai đến nay, hai bên Đồn – Trạm đã bình chọn được 04 lần, với 08 Đảng viên Đảng Cộng sản xuất sắc (04 đồng chí phía Việt Nam, 04 đồng chí phía Trung Quốc).

Có thể nói, việc triển khai mô hình “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” và “Đảng viên Đảng Cộng sản xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu”là một hoạt động thiết thực, phối hợp hiệu quả và là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục trực quan sinh động, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng lực, trình độ kiểm soát biên phòng, từng bước nâng cao tinh thần phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu của cán bộ, chiến sỹ hai Bên; Giúp cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc và bạn bè quốc tế nói chung hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Bên, xây dựng hình ảnh người cán bộ Biên phòng hai nước tận tụy với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, nâng cao hiệu quả sự phối hợp công tác giữa hai bên Đồn – Trạm, Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai cho biết.

Lai Châu: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Lai Châu là một tỉnh biên giới, có 273 km đường biên giới với cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng và nhiều lối mở trên tuyến biên giới Việt – Trung, trực tiếp giao lưu với các lục địa rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc. Trong những năm qua, công tác đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển mới, đi vào có chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.

Lai Châu duy trì có hiệu quả các thỏa thuận song phương, các cơ chế đã thiết lập như: Cơ chế hoạt động của Đại diện biên giới. Hai bên thường  xuyên thông báo, trao đổi tình hình qua đường dây nóng, đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới; tổ chức diễn tập khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép… duy trì an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu.

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 4 tại Lai Châu và tỉnh Vân Nam/Trung Quốc, được lãnh đạo và nhân dân hai nước đánh giá cao.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, lãnh đạo đơn vị cho biết, những năm qua, đơn vị luôn duy trì cơ chế hội đàm định kỳ (06 tháng 1 lần đối với cấp Đồn – Trạm Biên phòng), cùng nhau đánh giá những điểm mạnh, tồn tại trong công tác phối hợp và đưa ra những phương hướng phối hợp. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm túc cơ chế trao đổi thông tin, tình hình thông qua hệ thống đường dây nóng, hình thức trao đổi thư, kịp thời giải quyết các sự kiện xảy ra trên biên giới, phối hợp điều tra, xác minh, đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh…. Thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra song phương, tuần tra liên hợp. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết, các ngày kỉ niệm, truyền thống.

Có thể khẳng định rằng, công tác đối ngoại biên phòng của tỉnh Lai Châu trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, thiết thực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lạng Sơn: “Việt – Trung hữu nghị tâm liền”

Nói về vị trí địa lí, Lạng Sơn là một trong 7 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc (có tổng chiều dài đường biên giới khoảng hơn 250 km), trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Ga đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cùng với đó là một cửa khẩu quốc gia (cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình) và nhiều lối mở biên giới với Trung Quốc.

Bộ Đội biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật + Phối hợp thực địa

Trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nói chung, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Hữu Nghịvà Đồn Biên phòng Tân Thanh nói riêng là một trong những lá cờ đầu trong công tác hoạt động “Chung tay kết nghĩa Đồn – Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên”, không ngừng đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Trung Quốc và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Bằng các việc làm cụ thể nhằm hưởng ứng các ngày lễ, tết lớn của Việt Nam – Trung Quốc, Trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh, Cốc Nam và Phân trạm Pò Chài, Lũng Nghịu (Trung Quốc) thường xuyên phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên khu vực biên giới, hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân và hành khách xuất nhập cảnh về pháp luật của Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc bằng hình thức tuyên truyền cố định và lưu động trong khu vực cửa khẩu, kết hợp phát tờ rơi.

Ví dụ cụ thể như: Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019, ngày 9/11/2019, Trạm KSBP Tân Thanh, Cốc Nam đã phối hợp với Phân trạm Pò Chài tổ chức tuyên truyền tại cửa khẩu khu vực Tân Thanh cho gần 600 người và phát hơn 1.000 tờ rơi cho hành khách xuất, nhập cảnh và các hộ kinh ở cửa khẩu.

Nói về “bề dày” thành tích trong công tác đối ngoại biên phòng không thể không nhắc đến Đồn BPCKQT Hữu Nghị, bởi kể từ sau khi Đồn BPCKQT Hữu Nghị (Việt Nam) với Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) kết nghĩa Đồn – Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên vào năm 2013. Những năm qua, Đồn BPCKQT Hữu Nghị luôn quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và cửa khẩu.

Sau khi ký kết, hai bên đã phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, cửa khẩu theo đúng 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, hai bên triển khai các hoạt động bằng những việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế biên giới, cửa khẩu hai bên, như: diễn tập phòng chống khủng bố, xử lý vấn đề đột xuất xảy ra tại cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm… Cùng đó, phối hợp với Trạm Hội ngộ Hội đàm bộ đội biên phòng địa khu Bằng Tường xử lý, giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ gồm: gặp gỡ hội đàm trực tiếp tại thực địa, gửi thư thông báo trao đổi, điện thoại đường dây nóng.

Trong năm 2016, Đồn BPCKQT Hữu Nghị đã ký kết giao lưu công tác chính trị với Trạm Kiểm tra Biên phòng (KTBP) Hữu Nghị Quan. Hằng năm, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động như: Năm 2016 với chủ đề “Lá cờ Đảng soi sáng biên cương”; Năm 2017 “Trung – Việt hữu nghị tâm liền tâm”; Năm 2018 “Việt Nam – Trung Quốc tay bắt tay đoàn kết”. Nội dung học tập của hai bên tập trung vào Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Các Mác; nội dung học tập do phía Việt Nam chủ trì là tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung học tập do Trung Quốc chủ trì là tư tưởng Mao Trạch Đông, chương trình công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2018, Trạm KTBP Hữu Nghị Quan đã sang tham quan lễ kết nạp đảng viên mới của Đồn BPCKQT Hữu Nghị.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thi đấu thể thao cũng được lãnh đạo hai đơn vị đặc biệt quan tâm. Cụ thể, suốt nhiều năm qua, Đồn BPCKQT Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra Biên phòng (KTBP) Hữu Nghị Quan đã tổ chức nhiều môn thi đấu như bóng đá, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn… nhằm rèn luyện sức khỏe, vừa tăng cường tiếp xúc cho cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị. Sau những hoạt động chung thì cán bộ, chiến sĩ 2 bên được thăm quan doanh trại, nơi ăn ở, công tác của nhau. Đó cũng là dịp để mỗi bên học tập, tiếp thu những mô hình hay, phù hợp… góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Từ đó làm sâu sắc thêm thỏa thuận hợp tác Biên phòng hai nước và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Chia sẻ với PV, Đại úy Hà Trọng Dược – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Do thực hiện tốt công tác phối hợp góp phần xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thành cặp “cửa khẩu kiểu mẫu” trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai : Việc triển khai mô hình “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” và “Đảng viên Đảng cộng sản xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu”là một hoạt động thiết thực, phối hợp hiệu quả và là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục trực quan sinh động, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng lực, trình độ kiểm soát biên phòng, từng bước nâng cao tinh thần phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu của cán bộ, chiến sỹ hai Bên; Giúp cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc và bạn bè quốc tế nói chung hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Bên, xây dựng hình ảnh người cán bộ Biên phòng hai nước tận tụy với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, nâng cao hiệu quả sự phối hợp công tác giữa hai bên Đồn – Trạm,.

Đại úy Đinh Quang Chính Trạm trưởng – Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai: Mô hình bình chọn“Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” là mô hình rất tích cực, có hình ảnh chiều sâu, có sự cộng tác của nhân dân hai bên khu vực biên giới, đặc biệt là hành khách tham gia xuất nhập cảnh. Chính những yếu tố quan trọng này làm nên hình ảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh phía bạn và lực lượng kiểm tra kiểm soát Bộ đội Biên phòng CKQT Lào Cai.

Đại úy Nguyễn Hữu Hoan (Trạm Biên phòng CKQT Đường bộ số 2 Kim Thành) – “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”: Để có được niềm vinh dự cao quý này với mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải cố gắng rèn luyện, tự nỗ lực bản thân trong phong cách làm việc với hành khách. Nhiều khi có những phương tiện ra vào lộn xộn tại cửa khẩu, chúng tôi phải trực tiếp hướng dẫn các phương tiện đi đúng hàng lối trong quá trình làm thủ tục.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (Đội Thủ tục, Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai):   Với trách nhiệm của người lĩnh biên phòng, tôi hiểu mình càng phải cố gắng hơn nữa, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết nắm vững pháp luật, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng để giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hiệu quả cho hành khách khi làm tham gia xuất nhập cảnh.

Trung Hiếu – Văn Lịnh