Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 Bộ đội Biên phòng và Dân quân Bà Rịa-Vũng Tàu tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân (Ảnh: Kim Loan)

Theo đó, tỉnh tập trung nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, dự án đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH gắn với QPAN trên địa bàn; chú trọng đầu tư vào các dự án phát triển KT-XH ven biển và Côn Đảo; bổ sung cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án kinh tế quốc phòng.

Quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết của trên và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều chỉnh, bố trí các khu dân cư, các vùng ven biển và Côn Đảo, các chốt, trạm, đài quan sát, quản lý các công trình quốc phòng, đất quốc phòng, hang động, điểm cao… tạo thế liên hoàn vững chắc; trồng rừng, mở rộng các khu tăng gia sản xuất tập trung, góp phần xây dựng thế trận hậu cần KVPT trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Các đơn vị lực lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách và chủ trương kết hợp đánh bắt cá xa bờ với bảo vệ biển, đảo; thực hiện các chính sách thu hút lực lượng tham gia phát triển kinh tế biển và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tích cực phối hợp hoạt động của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình, phương tiện tàu, thuyền; huy động nhân lực và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển nước ta.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên biển, nếu có đủ điều kiện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ thành lập lực lượng tự vệ biển phù hợp với ngành nghề kinh doanh và ngư trường khai thác; tập trung xây dựng một số doanh nghiệp mạnh làm nòng cốt trong phát triển kinh tế biển, gắn với tăng cường thế trận QPAN trên biển, nhất là trong lĩnh vực khai thác, chế biến, vận tải biển… Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, ngư dân tham gia thực hiện nhiệm vụ QPAN trên biển, đảo; hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển.

 Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tuần tra ven biển. (Ảnh: Kim Loan)

Thời gian qua, việc nghiên cứu điều chỉnh lực lượng gắn với bố trí dân cư ở từng địa bàn, đặc biệt các địa bàn chiến lược được tỉnh quan tâm. Các địa phương đã quy hoạch dân cư tuyến ven biển và Côn Đảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị điều chỉnh vị trí đóng quân theo đúng ý định của Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bố trí tổng ngân sách hơn 1.279 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ QPAN; xây dựng các công trình chiến đấu tại Côn Đảo với tổng kinh phí hơn 74 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quốc phòng; chủ trì phối hợp với các quân, binh chủng tổ chức khảo sát, quy hoạch công trình phòng thủ tuyến ven biển giai đoạn  2017-2025 và những năm tiếp theo để triển khai đúng lộ trình…

Hiện nay, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa trên hướng phòng thủ biển của Quân khu 7 có vai trò quan trọng. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy KVPT; rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch hành động và kinh phí trong thực hiện các đề án, dự án xây dựng thế trận quân sự; nâng cấp, quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN, bố trí các cụm, tuyến dân cư phù hợp với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa do tỉnh quản lý, nhất là huyện Côn Đảo và các huyện ven biển.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng KVPT tỉnh, huyện theo đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, sự phối hợp tham mưu của cơ quan, ban ngành đoàn thể; trong đó, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc./.

Đại tá Phạm Phú Ý
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu